KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 4.02.2019, GODZ. 16:00