PN-1/2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót „Wiata biesiadna Kamionka” w Mikołowie przy ul. Katowickiej 91