Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 38/18 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie