Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 17/18 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2018 rok