Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 03/18 w sprawie powołania Drugiego Zastępcy Burmistrza Mikołowa