Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów, pok. 1

Informacji udziela i karmę wydaje

Wydział Ochrony Środowiska
Rynek 16, I piętro, pokój nr 24
tel. (32) 324 85 56
e-mail: anna.chrzestek
@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt 
  • Uchwała nr XL/368/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2021 roku

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie bezpłatnej karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących

Opłata

brak

Sposób załatwienia sprawy

Zgoda lub odmowa wydania karmy

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku

Sposób dostarczenia karmy

Odbiór osobisty

Tryb odwoławczy

brak