Miejsce złożenia wniosku

Biuro Podawcze
Rynek 16, 43-190 Mikołów, pok. 1

Informacji udziela i karmę wydaje

Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 1, ul. św. Wojciecha 14, 43-90 Mikołów
tel. (32) 324 84 75
e-mail: piotr.ryncarz
@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie bezpłatnej karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących

Opłata

brak

Sposób załatwienia sprawy

Zgoda lub odmowa wydania karmy

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku

Sposób dostarczenia karmy

Odbiór osobisty

Tryb odwoławczy

brak