Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów, pok. 1

Informacji udziela

Wydział Ochrony Środowiska
Rynek 16, I piętro, pokój nr 24
tel. (32) 324 85 56
e-mail:
anna.chrzestek@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wymagane jest uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psów następujących ras: amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne 
  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej 

Wymagane dokumenty

Wniosek o zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej.

Opłaty

za wydanie zezwolenia - 82,00 zł
za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo – 17,00 zł

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty zezwolenia lub doręczenie zezwolenia przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.