Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 12 września 2018