Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 10 października 2018