Decyzja zmieniająca decyzję określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia "Technologia uszlachetniania materiału wsadowego
z recyklingu wykorzystywanego do wytwarzania brykietów stalowych”