Protokół z kontroli nr 3/2017 przeprowadzonej przez Komisję RM Mikołowa nr 8 - Rewizyjną dotyczącej zadania: "Rozpatrzenie wątpliwości związanych z podpisaniem dokumentów pomiędzy gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny oraz Związkiem Stowarzyszeń Sląski Ogród Botaniczny a Golf Park Mikołów wraz z zdaniem odrębnym stanowiskiem Klubu "Wspólnie dla dobra mieszkańców"