Prezentacja  dotycząca przebiegu prac nad wnioskiem o utworzenie Związku Metropolitarnego w województwie śląskim przedstawiona na posiedzeniu Sesji RM w dniu 11.04.2017 r.