Oświadczenie Rady Miejskiej Mikołowa skierowane do Burmistrza Mikołowa dotyczące wyjaśnień jego intymnych relacji z podwładną.