Zarządzenie Burmistrza nr 020/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MiejskiegoMikołowa.