Zarządzenie Burmistrza nr 017/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowych