Prezentacja dotycząca podstrategii ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016 - 2032 przedstawiona podczas posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska w dniu 19 maja 2016 r.