Prezentacja dotycząca gospodarowania mieniem gminy przedstawiona na Sesji RM w dniu 15.03.2016 r.