Przejdź do treści

Uchwała XXXV/680/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów

Uchwała XXXV/680/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu