Przejdź do treści

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.115.2016 z dnia 9.10.2017

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.115.2016 z dnia 9.10.2017 w sprawie "opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK44 do skrzyżowania z DK 1 wraz z nadzorem autorskim"

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu