Przejdź do treści

Zarządzenie Burmistrza nr 1422/304/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Zarządzenie Burmistrza nr 1422/304/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu