Przejdź do treści

Konsultacje społeczne dot. przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów.

Zgodnie  z Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 139/275/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów.

Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej: www.bip.mikolow.eu(konsultacje społeczne) 

Formularz konsultacyjny należy złożyć w terminie od dnia 4 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. Wypełnione i podpisane formularze mieszkańcy dzielnicy Kamionka mogą składać do urn w Urzedzie Miasta

lub po zeskanowaniu przesłać drogą elektroniczną na adres prawnicy@mikolow.eu

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu