Przejdź do treści

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.

Konsultacje rozpoczyna się od dnia 14.06.2017 r. do dnia 25.06.2017 r.

    

Opinie można przesłać drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu, złożyć osobiście w biurze podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miasta Mikołów lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu