Przejdź do treści

KC-5/2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołów, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych.

KC-5/2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mikołów, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu