Przejdź do treści

To jest wersja dokumentu z dnia: 2017-05-31 08:12:17

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielo ( 2017-05-31 08:12:17 )

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w postaci odroczenia, rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższająej 500 zl w  2015 r.   

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w postaci umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł za 2015 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu