Przejdź do treści

Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowej dzielnicy Mikołowa – Rety-Goj

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1293/175/2017  z dnia 26.05.2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej dzielnicy Mikołowa – Rety-Goj

 
Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej: www.bip.mikolow.eu(konsultacje społeczne) 
Formularz konsultacyjny należy złożyć w terminie od dnia 5 czerwca 2017 r. do dnia 19 czerwca 2017 r.

Wypełnione i podpisane formularze uprawnieni mieszkańcy mogą składać do urn w następujących punktach konsultacyjnych:
1) Urzędzie Miasta Mikołów,
2) Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie,
3) Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

lub

Wysyłany drogą elektroniczną wypełniony, podpisany, a następnie zeskanowany formularz konsultacyjny należy kierować na  adres mailowy: prawnicy@mikolow.eu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu