Przejdź do treści

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła.

 Projekt

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła 

Konsultacje

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1287/169/2017 z dnia 22.05.2017 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów określone  w § 1 ust. 2 zarządzenia, zapraszamy do zapoznania się z projektem  uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne)

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać do 7 czerwca 2017 roku pocztą elektroniczną: bgo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów

Wydział Ochrony Środowiska

Rynek 16

43-190 Mikołów

(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła”)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Informacje na temat projektu Uchwały są dostępne na stronie internetowej: www.bip.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska UM Mikołów, Rynek 16, pokój numer 24, 25, lub pod numerem telefonu (32) 32 48 474 lub (32) 32 48 556.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu