Przejdź do treści

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu