Przejdź do treści

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic: 15 Grudnia, 22 Lipca, Osiedle XXX-lecia PRL, Mariana Buczka, Józefa Wieczorka, Jana Kawalca, Jana Rajcy, Jana Bluszcza, Oskara Langego

O G Ł O S Z E N I E

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zawiadamia się, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. 2016 poz. 744 )

Burmistrz Mikołowa organizuje konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw następujących ulic upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub go propagujące:

 1.

15 Grudnia

2.

22 Lipca

3.  

Osiedle XXX-lecia PRL

 4. 

Mariana Buczka

 5.

Józefa Wieczorka

 6. 

Jana Kawalca

 7. 

Jana Rajcy

 8. 

Jana Bluszcza

 9.

Oskara Lange

W konsultacjach mogą brać udział i wyrazić swoją opinię co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy mieszkańcy miasta Mikołowa, a konsultacje są ważne bez względu na ilość  osób w nich uczestniczących.

Konsultacje odbędą się w okresie od 30 marca 2017r. do 14 kwietnia 2017r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrań mieszkańców i opinii zainteresowanych mieszkańców poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego.

Druki formularza konsultacyjnego będą dostępne na stronie internetowej  Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz u sołtysów.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu