Przejdź do treści

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu