Przejdź do treści

Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" dot. szczegółowego wyjaśnienia na jakiej podstawie prawnej zostały zawarte przez gminę Mikołów poszczególne umowy

Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie dla dobra mieszkańców" dot. szczegółowego wyjaśnienia na jakiej podstawie prawnej zostały zawarte przez gminę Mikołów poszczególne umowy opublikowane w wykazie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu