Przejdź do treści

Uchwała nr XX/478/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) w Mikołowie

Uchwała nr XX/478/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) w Mikołowie

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu