Przejdź do treści

To jest wersja dokumentu z dnia: 2016-03-14 15:48:58

1/DT/2016 Modernizacja istniejącego kąpieliska miejskiego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty – realizowanego wg modelu Partn ( 2016-03-14 15:48:58 )

1/DT/2016 Uzyskanie informacji i doradztwo w zakresie niezbędnym dla przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, siwz, określenia warunków finansowania dla projektu inwestycyjnego

“Modernizacja istniejącego kąpieliska miejskiego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty – realizowanego wg modelu Partnerstwa Publiczno Prywatnego”.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu