Przejdź do treści

Informacja o dofinansowaniu wyjazdu na zieloną szkolę w roku szkolnym 2014/2015

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69

INFORMACJA

W ramach zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym  2014/2015” , na zieloną szkołę w okresie od 04  maja 2015 r do 15 czerwca 2015 r z wyjazdu skorzystały dzieci z:

Placówki

Ośrodek i miejscowość

Termin

Ilość uczniów uczestniczących ogółem

Kwota wyjazdu

Kwota dofinansowana z WFOŚiGW

Szkoła Podstawowa Nr 3

Jastrzębia Góra

17.05.15-30.05.15

66

87 714,00

12 140,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

OW JAWOR Sarbinowo

17.05.15-30.05.15

43

56 330,00

8 690,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

DW"Sailor"- Łeba

02.06.15-15.06.15

60

80 400,00

13 650,00

Szkoła Podstawowa Nr 11

OW"VIS" Jastrzębia Góra

04.05.15-17.05-15

11

14 190,00

2 560,00

Szkoła Podstawowa Nr 12

OW " VIS" Jastrzębia Góra

23.05.15-05.06.15

19

25 631,00

3 690,00

Razem

 

 

199

264 265,00

40 730,00

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił dotacji na zadanie w wysokości 40.730,00 zł.  Podczas pobytu dzieci realizowały program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej. 


Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu