Przejdź do treści

To jest wersja dokumentu z dnia: 2011-06-13 13:08:38

Jednostki pomocnicze ( 2011-06-13 13:08:38 )

Na mocy uchwał Rady Miejskiej na terenie gminy Mikołów utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw na terenach wiejskich i dzielnic na terenach miejskich. Podjęcie tych uchwał było poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami. Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statuty nadane im przez Radę Miejską, określające organizację i zakres ich działania. Za zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji zadań statutowych dzielnic i sołectw, odpowiedzialny jest burmistrz miasta.

Sołectwa i dzielnice prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy i samodzielnie gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając je na realizację zadań własnych. Jednostki pomocnicze zachowują prawo do zarządzania i korzystania oraz czerpania dochodów z dotychczas posiadanego mienia komunalnego.

Na terenie gminy Mikołów utworzono następujące sołectwa:

  • Mikołów Borowa Wieś,
  • Mikołów Bujaków,
  • Mikołów Mokre,
  • Mikołów Paniowy,
  • Mikołów Śmiłowice,

oraz dzielnicę Mikołów Kamionka.

Zmiany załączników dokumentu