Przejdź do treści

To jest wersja dokumentu z dnia: 2011-07-07 08:28:33

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ( 2011-07-07 08:28:33 )

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 200, poz. 1651) w Urzędzie Miasta Mikołów uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP).

Korzystając z niej, za pomocą formularza internetowego, można przesyłać do Urzędu Miasta Mikołów dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym dostarczony drogą elektroniczną do systemu ESP zostanie poświadczony Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które zostanie automatycznie odesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nadawcy. Urzędowe Poświadczenie Odbioru zawiera między innymi pełną nazwę odbiorcy korespondencji, datę i czas doręczenia dokumentu, datę i czas wytworzenia UPO, jak również wszystkie dokumenty, które zostały przesłane przez nadawcę do systemu ESP.

Obsługa dokumentów elektronicznych przez system ESP odbywa się zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212 poz. 1766).

Zmiany załączników dokumentu