Przejdź do treści

Wykaz cmentarzy

Wykaz cmentarzy na terenie gminy Mikołów

Lp.

Charakter cmentarza

Adres

Administrator

1

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej

p.w. Św. Wojciecha w Mikołowie przy ul. Ks. Kard.  Wyszyńskiego 2

ul. ks. Kard. Wyszyńskiego

parafia

2

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej

p.w. Św. Mikołaja w Mikołowie - Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 354

ul. Malinowa

parafia

3

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Mikołowie - Bujakowie przy ul. Ks. Franciszka Górka 58

ul. ks. Franciszka Górka

parafia

4

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej

p.w. Św. Wawrzyńca w Mikołowie - Mokrem przy ul. Zamkowej 4

ul. Zamkowa

parafia

5

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej p.w. Św. Piotra

i Pawła w Mikołowie - Paniowach , przy ul. Staromiejskiej 91

ul. Staromiejska

parafia

6

Cmentarz wyznaniowy przy parafii rzymsko katolickiej p.w. Św. NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie

przy Pl. Salwatorianów

Plac Salwatorianów

parafia

7

Cmentarz wyznaniowy przy parafii ewangelicko augsburskiej

p.w. Św. Jana w Mikołowie,

przy Pl. ks. Jana Karpeckiego

Pl. ks. Jana Karpeckiego

parafia

8

Cmentarz komunalny w Mikołowie Śmiłowicach

 ul. Jesionowa

Zakład Usług Komunalnych

ul. Kolejowa 2

43-190 Mikołów

9

Cmentarz komunalny w Mikołowie

w Mikołowie - Kamionce

ul. Porazińskiej

Zakład Usług Komunalnych

ul. Kolejowa 2

43-190 Mikołów

10

Cmentarz żydowski (nie prowadzi się pochówku) w Mikołowie

ul. Konstytucji

3 Maja

teren Skarbu Państwa

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu