Przejdź do treści

To jest wersja dokumentu z dnia: 2015-06-10 08:00:07

Burmistrz Mikołowa ( 2015-06-10 08:00:07 )

dr n. farm. Stanisław Piechula
Rynek 16, pok. nr 36, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 05
e-mail: stanislaw.piechula@mikolow.eu
przyjmowanie stron:
po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 35:
w każdy poniedziałek od 1500 do 1700

INTERPELACJE 

INFORMACJE

PISMA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zakres działania i kompetencji Kierownika Urzędu Miasta – Burmistrza Mikołowa

Burmistrz jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej oraz zadania gminy określone przepisami prawa, a także kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

W czasie nieobecności Burmistrza Mikołowa zastępstwo pełni I Zastępca Burmistrza.
W przypadku nieobecności Burmistrza i I Zastępcy – zastępstwo pełni II Zastępca Burmistrza.
W przypadku nieobecności Burmistrza, I i II Zastępcy – zastępstwo pełni Sekretarz Miasta.