Przejdź do treści

To jest wersja dokumentu z dnia: 2012-01-13 13:49:06

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej ( 2012-01-13 13:49:06 )

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

a) Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:
- poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Miasta Mikołów,
- dalej udostępnić innym użytkownikom informacje w pierwotnie pozyskanej formie od Urzędu Miasta Mikołów,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło. 

b) Urząd Miasta Mikołów nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na własnych stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.   

Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują uprawnienia: 

a) w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania – do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia, a następnie skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji. 

b) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania – do złożenie sprzeciwu od oferty Urzędu Miasta Mikołów w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Urząd Miasta Mikołów wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.


Informujemy, że istnieje możliwość naliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wysokość tej kwoty będzie uzależniona od następujących czynników: czasochłonności przygotowania informacji publicznej, kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów przekazania informacji publicznej.

WNIOSEK o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zostanie udostępniony po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu