Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (dot. amatorskiej stacji radiokomunikacyjnej zlokalizowana przy ul. Granicznej 7 w Mikołowie)

 

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (dot. amatorskiej stacji radiokomunikacyjnej zlokalizowana przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie)