Radny Krzysztof Jakubiec - interpelacja dotycząca wznowienia negocjacji z GDDKiA w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej (wymuszonej) na przejściu dla pieszych w ciągu drogi DK81 w rejonie Mikołów Młyn