Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1060/277/21 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów