Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1057/274/21 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe