Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej