Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/316/2020 Rady Miejskiej Mikołowa  z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne