W związku z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 266/225/19 z dnia 13 sierpnia 2019 roku informujemy, że w dniach 22 – 29 sierpnia 2019 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Mikołowa, dotyczące projektu Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa.
Projekty Statutu oraz Ordynacji można znaleźć w Urzędzie Miasta, jak również poniżej tego tekstu.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznej, formularz do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej, formularz do pobrania w Urzędzie Miasta.

W celu wyrażenia opinii, mieszkańcy mogą pobrać, wypełnić, a następnie złożyć formularz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.
Wypełnione i podpisane karty można również zeskanować, a następnie odesłać na adres mailowy: um@mikolow.eu.

ZAPRASZAMY DO WYRAŻENIA OPINII