Zamknij okno Drukuj dokument

Zakład Gospodarki Lokalowej

ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 26 00
kierownik: Marcin Guz

e-mail: zgl@zgl.mikolow.eu
strona www:  www.zgl.mikolow.eu

godziny urzędowania:
poniedziałek od 700 do 1600
od wtorku do czwartku od 700 do 1500
piątek od 700 do 1400

Zakład Gospodarki Lokalowej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą nr XXX/440/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11 stycznia 2005 roku. Podlega burmistrzowi miasta Mikołów. Jednostka dysponuje samodzielnie kontem bankowym, prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta Mikołowa. Jednostka gospodaruje powierzonym mieniem komunalnym, zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Jednostką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez burmistrza miasta. Kierownik jednostki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w niej zatrudnionych. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika oraz szczegółowa struktura organizacyjna Zakładu Gospodarki Lokalowej określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami, a w szczególności:

Z zakresu działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej wyłączony jest przydział lokali mieszkalnych.

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Lokalowej

Metadane

Data utworzenia:2011-06-15 10:43:37
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-15 10:43:37
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-15 10:43:37
Ostatnia zmiana:2019-05-22 10:05:20
Ilość wyświetleń:11047