Zamknij okno Drukuj dokument

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. K. Miarki 5, 43-190 Mikołów  tel.: (32) 322 00 63
dyrektor: mgr Bożena Holeczek

e-mail: bibliotekamikolow@op.pl

strona www: www.bibliotekamikolow.pl
czynna:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1800
pierwsza sobota miesiąca od 800 do 1500

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury gminy Mikołów, wpisaną do Księgi Rejestrowej instytucji kultury w Mikołowie pod nr 2/92, zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury i sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku. Biblioteka jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta. Jednostka ta posiada osobowość prawną i jest finansowana z budżetu miasta, dochodów własnych oraz innych źródeł i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

Biblioteką kieruje i zarządza dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Biblioteki jest Kolegium. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

W skład Biblioteki wchodzą:

Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz kolegium, a także szczegółowa struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej określone są w regulaminie organizacyjnym, nadanym przez dyrektora placówki po zasięgnięciu opinii gminy Mikołów, działających w niej organizacji związkowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

Metadane

Data utworzenia:2011-06-15 10:24:28
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-15 10:24:28
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-15 10:24:28
Ostatnia zmiana:2012-09-11 08:43:30
Ilość wyświetleń:8527