Zamknij okno Drukuj dokument

Dzienny Dom Pomocy

ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 00 90
kierownik: dr Przemysław Sawaryn

e-mail: sekretariat@ddp.mikolow.eu

czynny:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

Dzienny Dom Pomocy jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna miasta Mikołów. Prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, a środki finansowe uzyskuje z dotacji z budżetu miasta oraz innych dochodów przewidzianych prawem. Mienie Dziennego Domu Pomocy stanowią środki trwałe, środki obrotowe oraz wartości niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

Pracą ośrodka kieruje kierownik, który nim zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Szczegółowe zasady i tryb działania Dziennego Domu Pomocy określa regulamin organizacyjny.

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako zadania własne gminy. W szczególności do zadań tych należy:

Metadane

Data utworzenia:2011-06-15 10:21:28
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-15 10:21:28
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-15 10:21:28
Ostatnia zmiana:2016-10-04 12:35:13
Ilość wyświetleń:9172