Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Przedszkole nr 11

ul. M. Kownackiej 1, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 29 99
dyrektor: mgr Katarzyna Janota
e-mail: sekretariat@p11.mikolow.eu
strona www: p11.przedszkola.net.pl 
 
Przedszkole nr 11 im. Leśnych Ludków w Mikołowie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty i Wychowania.

Organami przedszkola są:

 • dyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów przedszkola określa statut placówki. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.

Przedszkole obowiązkowo realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 23.08.2007 r. oraz wybranych i zatwierdzonych uchwałą Rady Pedagogicznej programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku szkolnego zgodnie z art. 22a i 22b ustawy o systemie oświaty. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez Radę Pedagogiczną z zestawu programów zatwierdzonych przez MENiS oraz programów autorskich. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w rocznych planach pracy. Cele i zadania przedszkola koncentrują się w szczególności na:

 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,
  • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
  • kierowanie dzieci do poradni w celu diagnozowania, kwalifikowania do odpowiednich form pomocy oraz rodzaju kształcenia,
  • konsultowanie się ze specjalistami w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych,
  • wydawanie na prośbę rodziców opinii do poradni psychologicznej i innych instytucji specjalistycznych,
  • prowadzenie nauczania indywidualnego dla dzieci wymagających pracy korekcyjno-kompensacyjnej,
  • wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
  • sprawowanie opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz zgodnie z możliwościami przedszkola,
  • współdziałanie z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do samodzielnego życia w społeczeństwie,
 • umożliwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
  • rozwijanie wrażliwości moralnej,
  • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
  • wychowywanie w duchu tolerancji i zapewnienie dzieciom swobody światopoglądowej i wyznaniowej.

Metadane

Data utworzenia:2011-06-15 13:39:55
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-15 13:39:55
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-15 13:39:55
Ostatnia zmiana:2019-09-02 08:53:36
Ilość wyświetleń:6801

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij