Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Podleskiej, nr działki 917/24